Dzikir untuk Merapi (1)

Siapakah yang mengabulkan doa orang-orang dalam kesulitan apabila berdoa kepadaNya (AnNaml 62). Jangnalah kamu berputus asa dari rahmat Allah (Yusuf 85) pasti Allah akan memberkan kelapangan sesudah kesempitan (At Talaq)
Penderitaan bukan berarti tidak ada penyelesaian. Agar terlepas dari bala malapetaka bencana jalan terbaik.
Dalam hadit qudsi, hambaKu senantiasa mendekatkan diri padaKu dengan amalan sunnah hingga Aku mencintainya dan apabila ia meminta perlindungan kepadaKu pasti Aku melindunginya (buhkori)
Banyaklah berdzikir, maka sekiranya dia tidak termasuk orang-oran yang banyak berdzikir mengingat Allah niscaya ia tetap tinggal dalam perut ikan sampai hari berbangkit (Ash Shafat 143-144)
Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan mala Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat.

Dzikir dengan sholat wajib dan tahajud (17:78-79), bertaubat (66:8), mohon ampun di waktu sahur 3: 17. Dia

Advertisements